Saturday, September 29, 2012

INANILMAZ BILIMSEL GERCEKLER....


INANILMAZ BILIMSEL GERCEKLER....

by Nazan Saatci ve Dostlari on Saturday, september29, 2012 at 1:08pm ·

Eğer ayağınıza soğan sürerseniz, yaklaşık bir saat sonra tadını almaya başlarsınız; çünkü kan damarlarınıza işler.

İnsan vücudunun 3 santimlik bir kısmında bile en az 20 milyon mikroskobik canlı yaşar

Bir nötron yıldızının en ufak bir parçası bile 100 milyon ton ağırlığında olabilir.

Bir salyangoz 3-4 yıl boyunca uyuyabilir; bu süre içinde besine ihtiyaç duymaz.

 Zürafalar, susuzluğa develerden daha uzun süre dayanabilir.

Bir incinin gerçek olup olmadığını anlamak için üstüne sirke sürmeniz yeterlidir. Eğer gerçekse, baloncuklar çıkmaya başlayacaktır.

Karanlık bir odada tutulan bir japon balığının rengi gitgide solacaktır.

İstiridyeler cinsiyet değiştirebilir.

Kadınları üzecek bir bilgi: Erkekler, kadınlardan %30 oranında daha güçlüdür ve beyinleri kadınlarınkinden daha ağırdır.

2.000 kilometre uzunluğundaki Büyük Mercan Resifi, dünya üzerinde yaşayan en büyük canlı.

Otistiklerin %65'i aynı zamanda solak.

Tipik bir hortum, 8.000 megaton bombaya eşdeğer enerji ortaya çıkarır.

Kutup ayıları saatte 40 kilometre hızla koşabilir ve 1,8 metre yükseğe sıçrayabilirler.

İnsan vücudunda bulunan damarların uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometredir.

Nefesinizi tutarak ölmeniz mümkün değildir; çok uzun süre tutarsanız bayılırsınız, bayılınca da zaten normal solumaya devam edersiniz.

 Normal bir insan, her yıl yaklaşık 430 böcek yutar (yanlışlıkla tabii).

Her 9.300 yılda bir, bir insan düşen bir göktaşı altında kalarak can veriyor.

Şimdiye kadar bisikletle yapılan en yüksek hız saatte 268 kilometredir.

Fred Rompelberg isimli Hollandalı bisikletçi, bir ralli aracının arkasına taktığı bisikleti ile kurumuş tuz gölü üzerinde bu rekoru kırmıştır.

Güneş ışığından bir milyon kat daha parlak lazer ışını üretmek mümkün.

Finlandiya'da yetişen çam ağaçlarının kökü 50 km.den fazladır.

Okyanuslarda bulunan tuz miktarı, tüm kıtaları 150 metre derinlikte kaplayacak kadar fazladır.

Nişancı takımyıldızında bulunan yıldızlar arasındaki gaz bulutu, milyarlarca litre alkol içerir.

El tırnakları, ayak tırnaklarından çabuk uzar.

Kan emici bağırsak kurtları, dünyada 700 milyon insanda var.

Şeffaf tüyleri olan kutup ayılarının kızıl ötesi kameralarla fark edilmesi çok zordur.

Tek bir çavdar tohumu, 640 kilometre uzunluğunda kök verebilir.

Merkür gezegeninin yüzeyinin sıcaklığı gün içinde 430 dereceye çıkar; gece ise 180 dereceye düşer.

Meşe ve kayın ağacından buharlaşan hava bir gün içinde yaklaşık 100 litreyi bulur.

Kelebekler arka ayakları ile koku alır ve duyargaları dokunma ile aktif hale gelir.

Sağ elini kullanan insanlar solaklardan ortalama 9 yıl daha fazla yaşar.

Top 20 Amazing Science Facts


Top 20 Amazing Science Facts 1. There are 62,000 miles of blood vessels in the human body – laid end to end they would circle the earth 2.5 times

2. At over 2000 kilometers long, The Great Barrier Reef is the largest living structure on Earth

3. The risk of being struck by a falling meteorite for a human is one occurrence every 9,300 years

4. A thimbleful of a neutron star would weigh over 100 million tons

5. A typical hurricane produces the energy equivalent of 8,000 one megaton bombs

6. Blood sucking hookworms inhabit 700 million people worldwide

7. The highest speed ever achieved on a bicycle is 166.94 mph, by Fred Rompelberg

8. We can produce laser light a million times brighter than sunshine

9. 65% of those with autism are left handed

10. The combined length of the roots of a Finnish pine tree is over 30 miles

 11. The oceans contain enough salt to cover all the continents to a depth of nearly 500 feet

12. The interstellar gas cloud Sagittarius B contains a billion, billion, billion liters of alcohol [JFrater is planning to move there in the near future]

13. Polar Bears can run at 25 miles an hour and jump over 6 feet in the air

14. 60-65 million years ago dolphins and humans shared a common ancestor

15. Polar Bears are nearly undetectable by infrared cameras, due to their transparent fur

16. The average person accidentally eats 430 bugs each year of their life

17. A single rye plant can spread up to 400 miles of roots underground

18. The temperature on the surface of Mercury exceeds 430 degrees C during the day, and, at night, plummets to minus 180 degrees centigrade

19. The evaporation from a large oak or beech tree is from ten to twenty-five gallons in twenty-four hours

20. Butterflies taste with their hind feet, and their taste sensation works on touch – this allows them to determine whether a leaf is edibleHealth Benefits of Cumin


Health Benefits of Cumin


Health Benefits of Cumin
The health benefits of cumin include digestion, piles, insomnia, respiratory disorders, asthma, bronchitis, common cold, lactation, anemia, skin disorders, boils, immunity, and cancer.

Many of you might remember having hated those curries and soups which had roasted or friedcumin seeds in them, when you were kids, because they looked like small black insects. However, you liked the taste. So your Moms would sort them out before she served you.
Cumin, scientifically known as Cuminum Cyminum, belongs to family Apiaceae and is extensively used in culinary in Indian Subcontinent and some other Asian, African and Latin American countries, as a condiment or spice. Those who are of the opinion that spices are bad for health should note that cumin can be beneficial for some of their most dreaded diseases, beyond their expectations. Let’s see how.
The health benefits of cumin include the following:

 • Digestion: Cumin is extremely good for digestion and related problems. The very smell (aroma) of it, which comes from an aromaticorganic compound called Cuminaldehyde, the main component of its essential oil, activates our salivary glands in our mouth (the mouth watering flavor), facilitating the primary digestion of the food. Next is Thymol, a compound present in cumin, which does same to the glands which secrete acids, bile and enzymes responsible for complete digestion of the foodin the stomach and the intestines, due to its Stimulating properties. Cumin is also Carminative i.e. relieves from you from gastroubles and thereby improves digestion and appetite. Due to its essential oils, magnesium andsodium content, it promotes digestion and also gives relief in stomach-ache when taken with hot water(like aqua ptycotis and mint). 
 • Piles: The main reason behind piles is constipation added with infections in the wound in the anal tract, which again is caused by constipation. Cumin, because of its dietary fiber content and carminative, stimulating, anti fungal and anti microbial properties due to the presence of essential oils comprising mainly of Cuminaldehyde and certain pyrazines, acts as a natural laxative in powdered form, helps healing up of infections or wounds in the digestive & excretory system and speeds up digestion too. What else a patient of piles would want?
 • Insomnia: This is a very peculiar property of cumin. It is a stimulant as well as a relaxant at the same time. This property cannot be attributed to a single component alone, just as causes of insomnia cannot be attributed to a single cause. But studies show that a proper intake of vitamins (particularly B-complex) and a good digestion help induce a sound sleep. Cumin helps both of these. Some of the components of the essential oil are hypnotic in nature and have tranquilizing effects.
 • Respiratory Disorders, Asthma, Bronchitis etc. Presence of caffeine (the stimulating agent), the richly aromatic essential oils (the disinfectants) make cumin an ideal anti congestive combination for those suffering from respiratory disorders such as Asthma, Bronchitis etc. 
 • Common Cold: Common Cold is a viral infection which affects our body frequently when our immune system goes weak. Again, the essential oils present in cumin act as disinfectants and help fight viral infections which cause common cold. Cumin also does not let cough formation in the respiratory system as it is supposed to be hot and dries up the excess mucus. Cumin is rich in iron and has considerable amount of vitamin-C, which are essential for a good immunity and keeps infections away.
 • Lactation: It is rich in iron and thus very good for lactating mothers as well as women who are undergoing menses or who are pregnant, since they are more in need of iron than others. Moreover, cumin is said to help ease and increase secretion of milk in lactating women due to presence of Thymol, which tends to increase secretions from glands, including milk which is a secretion from mammary glands. It is more beneficial if taken with honey. Cumin has remarkable amount of calcium (above 900 mg per 100 grams) which accounts to over 90% of our daily requirement of calcium. This calcium is an important constituent of milk and hence cumin is very good for lactating mothers.
 • Anemia: As stated above, cumin is very rich in iron (above 66 mg. in each 100 grams) which is more than 5 times the daily requirement of iron for an adult. This iron is the main constituent of haemoglobin in the red blood corpuscles of blood. It is haemoglobin which transfers oxygen (as oxide of iron) to the body-cells and whose deficiency causes anemia. So, cumin can be a nutritious additive to daily diet for anemic people.
 • Skin Disorders: Almost all of us know that vitamin-E is good for skin. It keeps the skin young and glowing. This vitamin is also present in abundance in cumin. The essential oils present in this have disinfectant and anti fungal properties. This prevents any microbial and fungal infection from affecting the skin.
 • Boils: Boils are just outlets for removal of toxic substances and foreign matters such as microbes etc. from the body. So, they are rather symptoms which show that a lot of toxic substances have accumulated in the body. Here cumin can help you a great deal. Those who regularly use cumin in food have been seen keeping free from boils, rashes, pimples etc. Components such as Cuminaldehyde, Thymol, phosphorus etc. are good de-toxicants which help in the regular removal of toxins from body, through excretory system of course, and not through boils.
 • Immunity: As discussed above, abundance of iron, presence of essential oils and vitamin-C & vitamin-A in cumin boosts up our immune system.
 • Cancer: Cumin itself has detoxifying and chemo-preventive properties and accelerates secretion of detoxifying and anti-carcinogenic enzymes from the glands, as it does to other secretions. As well as, it has nice anti oxidants like vitamin-C and vitamin-A in it, in addition to those essential oils, which, besides having countless other benefits, have anti carcinogenic properties too. It is particularly good forcancer of colon. 
 • Other benefits: More gifts! Cumin is also beneficial in treating renal coli, weak memory or lack of concentration, insect bites and sting etc. So, check it out!
This article was contributed by Aparup Mukherjee.
ANASONUN FAYDALARI


ANASONUN FAYDALARI


LATİNCE İSMİ: Pimpinella anisum
YÖRESEL İSİMLRİ: Enison, nanahan
TANIMI:Maydanozgillerden bin bitkinin küçük tohumlarıdır.Yurdumuzda Akdeniz bölgesinde,Rusya’da ve Akdeniz ülkelerinde çok yetişir.Anasonun tohumları çok küçük,yeşilimtrak tatlı ve baharatlıdır.
BİTKİ ÖZELLİKLERİ: Küçük beyaz çiçekli, 30-60cm yükseklikte, tüylü, bir yıllık bir kültür bitkisidir. Doğada aramamak gerekir.
KULLANILDIĞI YERLER:Bazı tatlı ve tuzlu hamur işlerinin üzerine ekilerek kullanılır.Tıpta da,sindirim bozukluklarına ve barsak gazının giderilmesinde kullanılır.Koku vermek ve çeşniyi arttırmak amacıyla yiyecek ve içeceklere ilave edilir.Hamur işlerine pişmeden önce serpilir.İçeceklerin hazırlanması sırasında kullanılır..
BİLEŞİMİ: Herkesin tanıdığı, hoş, aromatik bir kokusu vardır. Genelde %2-4 oranında değişen uçucu yağdan kaynaklanır bu koku. Anethol, uçucu yağın ana maddesidir. Ayrıca şeker ve albümin de içerir.
TOPLANMASI ve HAZIRLANMASI: Bir kültür bitkisi olan anasonun doğada aranmasına gerek yoktur. Baharatçılardan satın alınabilir.
KULLANIM ŞEKİLLERİ: Anason öncelikle gaz söktürücü, mideyi güçlendirici ve öksürüğü yatıştırıcı olarak kullanılmalıdır. Sürekli hıçkırıklarda bir bardak anason çayı denenebilir. İştah açıcı, mideyi rahatlatıcı, yatıştırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı olarak kullanılabilir. Uykusuzluğa karşı da denenebilir. Bebeklere ve küçük çocuklara gaz sıkıntılarında ve öksürüklerde anason çayı içirilmelidir. Tadı ve kokusu hoş olmayan bitki çaylarına veya bitkisel kaynaklı ilaçlara aroma katkısı olarak da kullanılabilir. Anason çayı, yeterli olmayan anne sütünü arttırır.Başlangıçta, mide şişkinliğine ve gazına karşı anasonun yararlarından söz edilmişti. Evet, anason bu alanda oldukça rahatlatıcıdır, ama frenk kimyonu ondan da etkilidir. Öksürük tedavisinde de, anasondan önce rezene gelir. Belki anason etkinlik açısından bu iki bitkinin gerisinde kalabilir, ama onun öne çıkan özelliği de, tadının çok iyi olmasıdır. Bu nedenle, yetişkinler ve çocuklar için mide şişkinliği ve gazına karşı hazırlanacak çaylarda, bu üç bitkinin eşit oranda karıştırılarak kullanılması çok daha yararlı olacaktır.
Anason çayı: Havanda hafifçe ezilmiş 1-2 çay kaşığı dolusu anason, 1 bardak kaynar suyla haşlanır ve demlenmesi için 8-10 dakika beklendikten sonra süzülür. Öksürüğe karşı, günde 2-4 bardak çay, bal ile tatlandırılarak içilir. Mide şişkinliğine karşı yine günde 2-3 bardak çay, tatlandırılmadan içilmelidir. Anasonun havanda hafifçe ezme işlemi, her çay demlenmesinde taze olarak yapılmalıdır.
ANASONUN FAYDALARI:*Anason hazmı kolaylaştırır.*İştahsızlığı ve yemeklere karşı duyulan tiksintiyi giderir. *Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.*İdrarı artırır.*Kusmaları ve ishali keser.*Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Ancak, aybaşı kanamaları ve hamilelik döneminde kullanılmaz.*Anne sütünü artırır.*Sinirleri yatıştırır.*Migren ağrılarını keser.*Beyin yorgunluğunu giderir.*Uyku verir.*Kalbi kuvvetlendirir.*Kan dolaşımının düzenli olmasını sağlar.*Cinsel arzuları kamçılar.*Astım, nefes darlığı ve bronşitte görülen şikayetleri giderir. *Öksürüğü keser.*Yaşlılarda meme sarkmasını önler.
YAN ETKİLERİ: Çok ender olmakla birlikte, solunum yolları veya sindirim organları alerjisi görülebilir. Bu durumda çay kullanımını kesmek gerekir.Fazla miktarda kullanıldığı zaman uyuşukluk verir. Başka hiçbir yan etkisi yoktur.
‹ Baharatların hikayesiyuk